Våra förtroendevalda

Miljöpartiet de gröna i Kristianstad


Styrelse

Helena Winter, ordförande

Gustav Grönwall, kassör

Åsa Jidebom, sekreterare

Thomas Eng, ledamot

Ida Nilsson, ledamot

Linus Nilsson, ledamot

Torbjörn Jons, ledamotRevisorer

Gunnar Svensson

Roland Offrell


Valberedning

Beth Melander, sammankallande

2 vakanser


Ombud till Miljöpartiet Skånes regionmöte

Helena Winter
Åsa Jidebom
Linus Nilsson

Ersättare i turordning
Ida Nilsson
Thomas Eng
Torbjörn Jons
Gustav Grönwall


Uppdrag i Kristianstads kommun


Under mandatperioden 2018-2022 har vi inga kommunala uppdrag.

Ċ
Helena Winter,
17 maj 2016 23:08
Ċ
Helena Winter,
17 maj 2016 23:09
Comments