Våra förtroendevalda

Miljöpartiet de gröna i Kristianstad


Styrelse

Helena Winter, ordförande

Stefan Brandt, kassör

Åsa Jidebom, sekreterare

Thomas Eng, ledamot

Ida Nilsson, ledamot

Linus Nilsson, ledamot

Tobias Hellmark, ledamot


Revisorer

Gustav Grönwall

Åke Petersson


Valberedning

Gunnar Svensson, sammankallande

Carl-Henrik Henriz

Beth Melander


Ombud till Miljöpartiet Skånes regionmöte

Ersättare i turordning
Linus Nilsson
Tobias Hellmark
Åsa Jidebom


Uppdrag i Kristianstads kommun


Kommunfullmäktige

Ida Nilsson, ledamot och agerande gruppledare

Elisabeth Jörgensen, ledamot

Carl-Henrik Henriz, ledamot

Roland Offrell, ersättare

Linda Pettersson, ersättare

Kalle Heise (just nu sjukskriven)


Kommunstyrelsen

Ida Nilssonersättare


Barn- och utbildningsnämnden

Ida Nilsson, ledamot


Omsorgsnämnden

Karin Peterson, ersättare


Arbete och välfärdsnämnden

Beth Melander, ersättare


Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Carl-Henrik Henriz, ersättare


Byggnadsnämnden

Åke Petersson, ersättare


Kommunrevisionen

Gunnar Svensson, revisor


Valberedningen

Elisabeth Jörgensen, ledamot

Ida Nilssonersättare


Övriga uppdrag valda av Kristianstads kommun


Regionmuseet Kristianstad

Linda Pettersson, ersättare


Nämndemän i Kristianstads tingsrätt

Karin Wibe D’Hertefeldt

Tobias Hellmark


Huvudman i Sparbanken 1826

Ida Nilsson

Ċ
Helena Winter,
17 maj 2016 23:08
Ċ
Helena Winter,
17 maj 2016 23:09
Comments