Våra förtroendevalda

Miljöpartiet de gröna i Kristianstad


Styrelse

Helena Winter, ordförande

Stefan Brandt, kassör

Åsa Jidebom, sekreterare

Thomas Eng, ledamot

Ida Nilsson, ledamot

Linus Nilsson, ledamot

Torbjörn Jons, ledamotRevisorer

Gustav Grönwall

Åke Petersson


Valberedning

Gunnar Svensson, sammankallande

Carl-Henrik Henriz

Beth Melander


Ombud till Miljöpartiet Skånes regionmöte

Stefan Brandt
Ersättare i turordning
Linus Nilsson
Åsa Jidebom
Torbjörn JonsUppdrag i Kristianstads kommun


Under mandatperioden 2018-2022 har vi inga kommunala uppdrag.

Ċ
Helena Winter,
17 maj 2016 23:08
Ċ
Helena Winter,
17 maj 2016 23:09
Comments