Välkommen

Bli en del av den gröna rörelsen!

Här på medlemswebben hittar du vår kalender med kommande möten och aktiviteter samt vem som har vilka uppdrag och olika engagemang.


Vill du veta mer? Har du frågor om vår politik? Vill du vara en del av den gröna omställningen men vet inte hur? Tveka inte att höra av dig till kristianstad@mp.se


Under mandatperioden 2018-2022 har Miljöpartiet i Kristianstads kommun inga platser i kommunfullmäktige.