Välkommen


Miljöpartiets avdelning i Kristianstad vill på denna hemsida inbjuda till och informera om vårt politiska arbete. Här hittar du den senaste informationen om vår politik, våra uppdrag och olika engagemang. Vi uppmuntrar till dialog med våra väljare. Dra dig därför inte för att kontakta oss, ställa frågor, lämna idéer eller bli medlem och aktiv.

Vi  har i dag fyra ledamöter i Kristianstads kommunfullmäktige.